fbpx Skip to main content

Vlaamse verbeterings- en renovatiepremie smelten samen

By 31/01/2019april 8th, 2021BENOveren, Overheid, Particulier

Vanaf 1 februari 2019 smelten de Vlaamse verbeterings- en renovatiepremie samen tot een overkoepelende renovatiepremie. Hoe die vereenvoudiging jouw renovatie gemakkelijker maakt en welke andere premies je nog kunt aanvragen, ontdek je hier!

De premie voor en na 2019

De verbeteringspremie werd in 1992 in het leven geroepen en de renovatiepremie in 2007. De premievoorwaarden groeiden in de loop der jaren naar elkaar toe waardoor de onduidelijkheid voor verbouwers groeide. Met de overkoepelende renovatiepremie en dit handige overzicht wordt alles zo klaar als een klontje. Je kunt de nieuwe premie aanvragen vanaf 1 februari 2019. Er geldt evenwel een overgangsperiode waardoor je de eerdere renovatie- en verbeteringspremie nog tot en met 31 mei 2019 kunt aanvragen.

De voorwaarden op een rijtje

1. Het referentie-inkomen

Het inkomen dat je 2 jaar voor de aanvraagdatum had, geldt als referentie. Dien je een aanvraag in in 2019, dan is je inkomen van 2017 (aanslagjaar 2018) het referentie-inkomen. Hierbij gaat het om het gezamenlijk belastbaar inkomen. De inkomens van alle meerderjarige bewoners tellen mee, behalve het inkomen van meerderjarige (klein)kinderen of (groot)ouders die geen zakelijk recht hebben op de woning. Als je in 2019 een aanvraag indient, dan mag je niet meer verdienen dan:

  • 43.870 euro als alleenstaande
  • 62.670 euro als alleenstaande met een persoon ten laste (vanaf de tweede persoon ten laste te verhogen met 3.510 euro per extra persoon)
  • 62.670 euro als gehuwden en wettelijke of feitelijke samenwonenden (te verhogen met 3.510 euro per persoon ten laste)

2. De woning

De verbouwde woning moet gelegen zijn in het Vlaams gewest en op de aanvraagdatum minstens 30 jaar in gebruik zijn. Bovendien mag het volume van de woning niet toenemen bij herbestemming of opsplitsing.

3. De ingediende facturen

De facturen die je indient mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar. De premie wordt berekend op basis van het factuurbedrag exclusief btw. Werken waarvoor je een aannemer inschakelde, moeten uitgevoerd zijn op de facturatiedatum. Dien je een factuur van aangekochte materialen in, dan moet je die materialen op de aanvraagdatum al zelf verwerkt hebben.

4. De renovatiecategorieën

  • Structurele elementen (ruwbouw)
  • Buitenschrijnwerk (houd rekening met ventilatievoorschriften!)
  • Dakwerken (dakgebinte, -bedekking, goten en afvoer)
  • Technische installaties (centrale verwarming, elektrische installatie, sanitaire installatie)

Je kunt een premie aanvragen voor een van de categorieën als je voor minstens 2500 euro aan facturen kunt voorleggen. Per aanvraagdossier mag je maximaal voor 2 categorieën een premie aanvragen en voor elke categorie mag je slechts eenmaal een aanvraag indienen. Wil je voor elke categorie een aanvraag indienen, dan moet je die bundelen in 2 dossiers. Die dossiers moet je binnen de 2 jaar afgeven met een tussentijd van minstens 1 jaar. Verhuurders kunnen wel in een keer een premie aanvragen voor de 4 categorieën.

5. Het premiebedrag

De premie die je uiteindelijk ontvangt, wordt berekend per categorie. Ze bedraagt in het algemeen 20% van de aanvaarde facturen (excl. btw) en 30% als je een lager inkomen hebt. Het maximale premiebedrag per categorie blijft 2.500 euro voor een premie van 20% en 3.333 euro voor een premie van 30%. De maximale renovatiepremie voor de twee aanvragen samen bedraagt 10.000 euro.

Ben je particulier en verhuur je een woning voor minstens negen jaar aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), dan kun je rekenen op een renovatiepremie onder bepaalde voorwaarden. Het maakt niet uit hoeveel je inkomen bedraagt en of je nog een andere woning in je bezit hebt. De verhuurder moet wel een natuurlijke persoon zijn en een huurcontract met het SVK voor minstens 9 jaar kunnen voorleggen op de aanvraagdatum. Daarnaast kan hij of zij de renovatiepremie niet aanvragen in de laatste 3 jaar van de lopende huurovereenkomst.

6. Lagere administratieve drempels

Voortaan mag je als eigenaar-bewoner een premie aanvragen wanneer je op de aanvraagdatum geen andere woning in volle eigendom hebt, in tegenstelling tot de vroegere renovatiepremie waar een periode van 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag als referentie gold.

Daarnaast schaft de Vlaamse overheid de premievrije periode van 10 jaar af voor medebewoners die geen zakelijk recht hebben op de woning, vb. feitelijk samenwonenden. Zij kunnen op elk moment een premie aanvragen, ook al vroegen ze in het (recente) verleden al eens een premie aan voor een andere woning.

De premie is overigens gekoppeld aan een gezin en niet aan een woning, zodat elk gezin een premie kan aanvragen voor een woning, ook al deed de vorige eigenaar dat al.

7. Meer mogelijkheden voor lagere inkomens

Wie recht heeft op 30% premie in plaats van 20% vanwege een lager inkomen, zal vanaf 1 februari 2019 minstens 1.250 euro ontvangen zodra hij of zij voor minstens 2.500 euro facturen kan voorleggen. Dat is een verhoging van 500 euro.

Je hebt recht op een verhoogde premie als je inkomen onderstaand plafond niet overschrijdt:

  • 31.340 euro als alleenstaande
  • 43.870 euro als alleenstaande met een persoon ten laste (vanaf de tweede persoon ten laste te verhogen met 3.510 euro per extra persoon)
  • 43.870 euro als gehuwden en wettelijke of feitelijke samenwonenden (te verhogen met 3.510 euro per persoon ten laste)

Bereid je aanvraagdossiers zorgvuldig voor en houd alle nodige facturen netjes bij in je nestas digitale woningpas. Dankzij dit digitale postinterventiedossier kun je je renovatiewerken efficiënt organiseren en verlies je geen elk detail uit het oog!

Je vindt het aanvraagformulier voor de renovatiepremie op de sites van de Vlaamse overheid wonenvlaanderen.be en premiezoeker.be.

Download het overzicht van alle Vlaamse premies

Benieuwd wat nestas voor jou in petto heeft? Ga van start met nestas!

BLIJF OP DE HOOGTE

[activecampaign form=13]

* Door op deze button te klikken, verklaar je akkoord te gaan met onze Privacy Policy
newsletter icon