fbpx Skip to main content

Help, ik verkoop mijn woning!

By 15/11/2018december 24th, 2022Kopen/verkopen

Je woning verkopen vraagt wat voorbereiding. Je wil de verkoop zo snel mogelijk afsluiten en geen tijd meer verliezen eens overeenstemming met een koper is bereikt. Er is een hele reeks documenten die je moet kunnen voorleggen en overdragen aan de nieuwe eigenaren van de woning. Welke zijn dat en hoe kun je ze bekomen? We geven je een handig overzichtje mét downloadbare checklist.

» Download hier het complete overzicht van de documenten die je moet opleveren bij verkoop van je woning «


Postinterventiedossier

Werd jouw woning na 1 mei 2001 gebouwd of verbouwd, dan verplicht de overheid je een postinterventiedossier (PID) aan te maken. Dat dossier maakt deel uit van de woning en je moet het bij verkoop dan ook overhandigen aan de nieuwe eigenaars. Het is een essentieel onderdeel om de verkoop te laten slagen. Bij het verlijden van de akte vermeldt de notaris of het postinterventiedossier overgedragen is. Heb je geen PID, dan moet je dit alsnog op eigen kosten laten opmaken door een ingenieur of architect. Je kan er dus niet vroeg genoeg aan beginnen. Concreet worden de volgende documenten in het PID opgenomen:

 • plannen en tekeningen van de structuur van de woning en de aanwezige technische installaties (cv, sanitair, elektriciteit, …)
 • instructies voor onderhoud, herstelling, verbouwing en ontmanteling van het gebouw en de technische installaties
 • aanduidingen van (ingewerkte) nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, ventilatie, …) en verborgen gevaren
 • een lastenboek met overzicht van de gebruikte materialen
 • eventuele aankoopfacturen en garantiebewijzen
 • de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken of verbouwd.

Dit lijkt een aardige kluit documenten, maar maak je geen zorgen. In je nestas digitale dashboard krijg je een handig overzichtje van de documenten die nog ontbreken. Maak voor elk document van het postinterventiedossier een titel in je digitale dashboard en upload de bestanden die je al in je bezit hebt. De titels die al een bestand bevatten, komen terecht in het tabblad “Bestanden”. De titels zonder bestand komen terecht in het tabblad “Aangevraagd”. Zo weet je perfect welke bestanden je leverancier nog moet opleveren. En ook dat kan eenvoudig. Met één klik nodig je je leverancier uit het ontbrekende bestand rechtstreeks op te laden naar jouw dashboard. Geef aan wanneer de deadline is en je leverancier zal op tijd en stond een herinnering krijgen. Nestas helpt je een handje en zorgt ervoor dat de documenten tijdig in jouw dashboard belanden.

Attesten en certificaten

Het postinterventiedossier werd in het leven geroepen in het kader van de Europese veiligheidswetgeving om toekomstige werkzaamheden in woningen zonder risico te laten verlopen. Toekomstige eigenaars beschikken zo over betrouwbare informatie om verdere werkzaamheden uit te voeren. Evenwel heb je nog wat extra documenten nodig om je woning te kunnen verkopen:

 • Kadastraal uittreksel
 • Stedenbouwkundig uittreksel
 • Energieprestatiecertificaat (EPC)
 • Bodemattest
 • Informatie over de overstromingsgevoeligheid
 • Keuringsattest van de volledige elektrische installatie
 • Certificaat voor stookolietank

Het kadastraal uittreksel kan je aanvragen via de FOD Financiën, zowel digitaal als op papier. Het bevat alle kadastrale perceelsgegevens zoals perceelnummer, eigenaar, oppervlakte, aard van het pand, kadastraal inkomen, enzovoort.

Het stedenbouwkundig uittreksel vraag je aan bij de gemeente en mag maximum een jaar oud zijn op het moment van verkoop. Dit document geeft je meer informatie over de stedenbouwkundige vergunning, eventuele bouwovertredingen, het verkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Het energieprestatiecertificaat of EPC vertelt je hoe energiezuinig je woning is door middel van een energiescore. Hoe lager de score, hoe energiezuiniger je woning. Je overhandigt het certificaat niet alleen bij de verkoop, maar je vermeldt de energiescore ook wanneer je je woning te koop aanbiedt. Het EPC is 10 jaar geldig en laat je opmaken door een energiedeskundige type A.

Het bodemattest bewijst of je grond al dan niet verontreinigd is. Zo’n attest kan je verkrijgen bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. OVAM maakt het onderscheid tussen risicogronden en niet-risicogronden. Je grond wordt beschouwd als een risicogrond als er activiteiten zijn of waren met een risico tot bodemverontreiniging. Een bodemattest geeft uitsluitsel over eventuele verontreiniging. Heb je geen risicogrond, dan is het mogelijk dat OVAM geen gegevens heeft over jouw grond en dat je een blanco attest zal ontvangen. Ook dat attest is geldig en mag je overdragen aan de kopers van je woning.

Zoals het woord zelf zegt, weet je dankzij de informatie over de overstromingsgevoeligheid of je eigendom in een afgebakend overstromingsgebied, afgebakende oeverzone of overstromingsgevoelig gebied ligt. Deze informatie kan je opzoeken via het Geoloket Watertoets en moet je ook vermelden bij de verkoopadvertentie.

Een keuringsattest van de volledige elektrische installatie wordt uitgereikt door een erkend controleorganisme en toont aan of de installatie voldoet aan de geldende normen. Werd een negatief attest uitgereikt, dan moet de installatie in orde gebracht worden en opnieuw gekeurd worden binnen de 18 maanden. Zo’n negatief attest mag je wel overdragen aan de kopers, maar dan zijn zij verantwoordelijk om de elektrische installatie op punt te zetten.

Een certificaat voor de stookolietank heb je alleen nodig als de woning wordt verwarmd met mazout. Laat je tank controleren door een erkende technicus stookolietanks of een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. Via het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid kan je een lijst van erkende vakmannen verkrijgen. Na de controle krijg je van die persoon een certificaat, positief of negatief, dat je moet overhandigen aan de nieuwe eigenaars van de woning.

De informatie overdragen

Ziezo, je kan eraan beginnen! Houd er rekening mee dat sommige attesten en certificaten kosten met zich brengen. Wees hierop voorzien en houd alle documenten bij in je nestas digitale dashboard. Zo verlies je ze niet en kan je met een goed gevoel naar de notaris stappen. En het belangrijkste voordeel: je kan het hele pakketje online documenten integraal overdragen aan de nieuwe eigenaren. Zij worden dan eigenaar van het dashboard en kunnen het verder beheren. Je behoudt zelf nog een inkijkversie.

Download hier het complete overzicht van documenten die je moet opleveren bij verkoop van je woning

Benieuwd hoe zo’n dashboard werkt? Probeer het zelf gratis uit!

BLIJF OP DE HOOGTE

[activecampaign form=13]

* Door op deze button te klikken, verklaar je akkoord te gaan met onze Privacy Policy
newsletter icon