fbpx Skip to main content

Samenleven in een flatgebouw: nestas zorgt voor gemoedsrust

Vlaanderen bouwt massaal appartementen. We wonen steeds dichter bij elkaar. Goede afspraken maken goede vrienden, zeker onder dichte buren. Correcte documentatie in een digitaal postinterventiedossier van de flats én van het gebouw zorgt voor de juiste focus op het waardebehoud van het vastgoed.

We leven steeds dichter bij elkaar. Een op de drie Belgen woont in een appartement en de gemiddelde appartementsgrootte neemt stelselmatig af. We zitten nu nog rond de 70-80 m² gemiddeld, maar in grootsteden als Parijs, Londen, Manhatten, Hong Kong is een studio van 10 m² geen uitzondering meer.

Vooralsnog woont twee derden van de Belgen in een woning die groter is dan noodzakelijk voor de omvang van het gezin, zo blijkt uit Eurostat cijfers. Zowat 67% van de Belgen leeft in een onderbezette woning.  In Duitsland is dat 35%. Slechts 5% van onze landgenoten leeft in een overbevolkte woning. In Zweden is dat 14%. In Oost-Europa bevinden zich de meeste gezinnen die te krap wonen.

Duidelijke afspraken

Een en ander betekent dat Vlaanderen massaal appartementen aan het bouwen is: ruim 30.000 bouwvergunningen in 2016. Op een kleine grondoppervlakte kun je meer verdienen aan appartementen dan een woning. In Vlaanderen worden zowat 30% meer bouwvergunningen afgeleverd voor appartementen dan voor woningen. (In Wallonië tekent zich de omgekeerde trend af). Het Vlaamse ruimtelijke beleid ontraadt bebouwing in het buitengebied en zet aan tot verdichting in stads- en dorpskernen of de periferie ervan.

Dicht samenleven vergt in de eerste plaats goede afspraken onder buren, waarvan sommigen eigenaar anderen huurder zijn. Hoe houd je het leefbaar en hoe zorg je ervoor dat iedereen zijn flat netjes onderhoudt. Duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is zorgt voor gemoedsrust: goed gedocumenteerde verplichtingen kunnen makkelijk opgevolgd en afgedwongen worden. De Belgische wetgeving werd recent aangepast zodat er minder patstellingen voorkomen bij noodzakelijke onderhoudswerken, de aanleg van een reservefonds voor investeringen of renovaties, of opvordering van achterstellen door de syndicus.[1][2]

nestas is je beste vriend

Een makkelijke, transparante manier om duidelijke afspraken vast te leggen is ze op te nemen in een nestas digitaal pas. Zo’n pas kan gedeeld worden tussen syndic en eigenaar/huurder en eventuele andere partijen die op een deel van het pas of het volledige pas zicht moeten hebben. Alle onderhouds- en herstellingswerken kunnen via het nestas-pas geïnitieerd en gedocumenteerd worden (correspondentie, offertes, facturen, technische fiches, instructies, handleidingen van apparatuur,…).

Ook in de (ver)bouwfase is nestas de geschikte partner om snel en efficiënt tot een digitaal postinterventiedossier voor elke wooneenheid en tot een pas voor de syndic of andere professionele gebruiker (architect,…) te komen. Vanuit een masterbestand kopieer je de gewenste bestanden automatisch naar zoveel paspoorten als je appartementen hebt. In dit artikel lees je hoe je dat doet. Gedaan dus met eindeloos mapjes maken – papieren of digitaal. Bij verkoop kan het pas digitaal overgedragen worden naar de koper.

 

[1] Zie: Nieuwe regels moeten ruzies in appartement vermijden, De Tijd Netto, 17/2/2018

[2] Zie: Appartement opknappen zonder risico, De Tijd Immo, 10/03/2018

Benieuwd hoe een digitaal paspoort eruitziet?