fbpx Skip to main content

Van PID tot digitaal paspoort

By 19/10/2017december 24th, 2022PID in bouwprojecten, Professioneel

Nestas is gebouwd om zo eenvoudig mogelijk gebruikt te worden. Alle informatie is toegankelijk via een zoekfunctie en je hoeft geen mappen of bestandsnamen te onthouden.

Het postinterventiedossier groeit steeds meer uit tot een digitaal paspoort van een woning of appartement. Diverse trends stimuleren dit: de digitalisering van onze maatschappij, de nieuwe maatschappelijke prioriteiten en de “instapmentaliteit” van de consument. Het digitale paspoort nestas slaat drie vliegen in één klap.

We leven met steeds meer mensen bij elkaar, we willen ons ten volle kunnen ontplooien en genieten van een gezonde omgeving. Dat brengt nieuwe regels en verplichtingen met zich. Niet alleen verhogen ze de bouwkost, ze zorgen ook voor allerlei complicaties, die netjes gedocumenteerd dienen te worden. Een ventilatieverslaggever bijvoorbeeld, maakt nu een prestatierapport, dat in het postinterventiedossier moet opgenomen worden. De overheid treedt regulerender en strenger op, onder druk van vele belangen. Het postinterventiedossier, als sluitstuk van een bouwproject en waarborg voor een kwalitatief beheer van de woning in de toekomst, krijgt steeds meer aandacht. Bewuste consumenten willen duidelijkheid en betrouwbare informatie en nestas is het geknipte antwoord.

Online gaat vlotter voor de meeste Belgen

We leven in een digitaal tijdperk, maar we klampen ons vaak nog vast aan oude gewoonten. Onze relatie met nieuwe manieren van leven en werken is ambigu: we laten sociale media als Facebook, LinkedIn en andere toe om ons leven te bepalen, maar we willen nog wel papieren transacties doen. Belangrijke processen, zoals notariële tussenkomsten of bankaire overeenkomsten, worden steevast op papier vastgelegd en getekend, maar diezelfde banken stimuleren ons om onze bankactiviteiten digitaal uit te oefenen. Steeds meer Belgen kopen online en voor steeds grotere bedragen.

Omdat we zelf overal en altijd aan onze informatie willen kunnen en de exclusieve toegang tot onze gegevens willen controleren, raakt het concept van opslag van gegevens in de cloud steeds meer ingeburgerd. De voordelen zijn dan ook belangrijk: met uptimes van 99,95% en de beste security kunnen grote cloud providers betere oplossingen aanbieden dan we voor onszelf kunnen organiseren en zeker en vast tegen een gunstiger kostenplaatje. We kunnen altijd aan onze informatie en we kunnen bepalen wie er toegang toe krijgt. We kunnen eindelijk ons leven documenteren op een eenvoudige, transparante en toch confidentiële manier.

Met nestas kun je efficiënt samenwerken met je leveranciers en partners

Dat geldt zeker voor onze woning, vaak de belangrijkste investering in het leven van een mens en even vaak een van de minst goed gedocumenteerde aspecten ervan. Met het nestas digitale paspoort van een woning komt hierin verandering. Op een eenvoudige en transparante manier kunnen bouwprojectverantwoordelijken of huiseigenaars vandaag de documentatie van hun woning aanleggen, meteen digitaal in het paspoort van de woning. Documenten die uitgaven of kosten aantonen, zoals (herstellings)facturen, garantiebewijzen, kunnen makkelijk op de juiste plaats opgeslagen en uitgewisseld worden. nestas beantwoordt aan de moderne manier van informatieverwerking: een krachtige zoekfunctie laat je toe om snel en feilloos de gepaste documenten terug te vinden. documenten die je jaren geleden opsloeg kun je zo meteen terugvinden.

Bovendien kan de eigenaar nestas gebruiken om vakmannen te briefen, offertes op te vragen en opdrachten te laten documenteren.

Met nestas maak je in een knip tientallen gepersonaliseerde dossiers

Een steeds groter deel van de bevolking kiest voor een appartement als woonplek. Dat heeft te maken met de toenemende kosten om een eigen woning te bouwen en te onderhouden, maar ook met het gemak van een eigen stek in het hart van een dorp of stad: je hebt alles in de buurt, van shoppingfaciliteiten tot culturele centra en zorginstellingen, en je kunt besparen op andere kosten, zoals een tweede auto bij voorbeeld. Bovendien wensen mensen vandaag snel te beslissen en niet betrokken te worden in een lang en lastig bouwproces.

De groei van residentiële complexen is daarvan het gevolg. Als bouwbedrijf of -promotor lever je dan in korte tijd tientallen appartementen op. Dat levert de gekende taferelen op van tafels vol papieren documenten, folders, ringmappen en opbergdozen, die door nerveuze medewerksters ineengeknutseld worden tot evenveel papieren dossiers als er appartementen opgeleverd moeten worden.

Met nestas ben je ook hier echter uit de brand. De productiviteitstools in nestas stellen je in staat om snel vanuit één dossier zoveel dossiers te maken als nodig en die te personaliseren waar nodig. Voor het eerst kun je nu op een snelle en vlotte manier een digitaal postinterventiedossier samenstellen en overdragen, ook al gaat het over een gebouw met tientallen wooneenheden.

Snelle toegang tot alle belangrijke documenten van je eigendommen, die je makkelijk kunt delen met anderen.