fbpx Skip to main content

Hoe bereid ik de aan- of verkoop van een woning voor?

By 24/11/2017april 8th, 2021Postinterventiedossier, Kopen/verkopen, Particulier

Voor het tot een onderhandse verkoopovereenkomst tussen koper en verkoper komt, leggen beiden een hele weg af. Als je je goed voorbereidt als verkoper, win je snel het vertrouwen van een gegadigde koper en kom je snel tot een goede prijs. Verkoper en koper vinden elkaar zodra zij het eens zijn over wat er gekocht wordt en over de prijs van het goed. Correcte documentatie van je woning staat hier centraal.

Als koper

Een slimme koper koopt nooit een woning zonder eerst uitgebreid informatie in te winnen. Zo beperkt hij het risico op een miskoop. De gebruikelijke strategie berust erop om zich ervan te vergewissen dat de verkoper open kaart speelt.

Als koper zal je eerst een aantal zaken nagaan:

  • de woning meer dan eens bezichtigen (soms samen met een expert)
  • advies vragen aan vakmensen (architect, aannemer, landmeter-expert, notaris …)
  • de situatie op vlak van ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige vergunning …) nagaan

Als verkoper

Zorg er als verkoper voor dat je alle documenten meteen beschikbaar hebt:

in je postinterventiedossier houd je vergunningen, attesten, waarborgen, bouwtechnische informatie en documenten bij. Als je snugger bent, houd je er ook cruciale kosten- en verbruiksdocumenten in bij (kadastraal inkomen, energiefacturen, onderhoudscontracten, aankoopbewijzen,…) zodat je de koper meteen een overzicht kunt geven van de reële financiële, energie- en onderhoudskost van je woning.

De meeste van deze documenten heb je in elk geval nodig wanneer je naar de notaris gaat om de akte op te stellen.

Bij de notaris

Wanneer koper en verkoper het eens zijn over de verkoopmodaliteiten, stellen ze eerst een “compromis” op, een voorlopige of onderhandse verkoopovereenkomst. Ze is bindend voor beide partijen en dient als basis voor de notariële akte. Het is dus belangrijk dat ze zo duidelijk en volledig mogelijk wordt opgesteld. De hulp van een notaris inroepen is dan ook aangewezen en brengt normaal gezien geen extra kosten met zich mee. Hoe beter beide partijen daarop voorbereid zijn, hoe sneller de notaris kan werken.

Met nestas, het digitaal paspoort van een woning, ontdekt de koper snel de waarde van een goed. Hij zal onder de indruk zijn van de grondige documentatie en voorbereiding en de openheid van de verkoper waarderen. Met nestas: niks in de handen, niks in de mouwen. Alles in nestas.

Download onze checklist ! Ze helpt je om overzichtelijk te werk te gaan bij het documenteren van je woning. Download