fbpx Skip to main content

Drie dingen die niemand je vertelt wanneer je je woning verkoopt (2)

By 29/03/2018mei 11th, 2021Kopen/verkopen, Particulier

Denk je eraan je woning te verkopen? Dan wil je dit vlot en efficiënt doen, én er ook nog iets aan verdienen. Geen makkelijke opdracht, want er zijn een heleboel zaken waarmee je rekening moet houden. Welke documenten je aan de koper moet overhandigen, kon je lezen in Drie dingen die niemand je vertelt wanneer je je woning verkoopt – deel 1. Hier gaan we er verder op in en vind je een handige lijst met informatie, de bevoegde instanties en kostprijs van alle verkoopdocumenten.

 • Leveringskosten

Met leveringskosten bedoelen we alle kosten die verbonden zijn aan opzoekingen en/of documenten die nodig zijn om het pand te kunnen verkopen. Denk hierbij aan een notariële verkoopakte, fiscale attesten in geval van nalatenschap, een attest van erfopvolging, de huurovereenkomst, attest van storting van de huurwaarborg …

Stedenbouwkundige vergunningen en attesten – Als verkoper moet je een stedenbouwkundig uittreksel dat niet ouder is dan één jaar kunnen overhandigen aan de koper. De kostprijs van zo’n attest verschilt van gemeente tot gemeente en schommelt tussen 50 en 250 euro.

Kadastrale stukken – Samen met je huissleutel geef je ook een officieel document uit de kadastrale leggers aan de nieuwe eigenaar van de woning. Je betaalt hiervoor 5,50 euro. Voor een uittreksel uit het kadastrale plan is dat 11 euro.

 • Totaal leveringskosten: tussen 61 en 261 euro

 

 • Vervroegd aflossen van de lening

Wanneer je de lening op het verkochte pand vervroegd terugbetaalt, wordt een wederbeleggingsvergoeding aangerekend. Deze vergoeding is wettelijk beperkt tot 3 maanden intrest op het terugbetaalde gedeelte.

 • Schrappen van de hypotheek

Rust er een hypotheek op het vastgoed? Dan moet je de hypothecaire inschrijving opheffen en doorhalen. De notaris maakt daarvoor een akte op en de hypotheekbewaarder schrapt de hypotheek. Het kostenplaatje? Naast 75 euro registratiebelasting en 272 euro hypotheekkosten betaal je ook een ereloon aan de notaris. Om je een idee te geven: de kosten voor een hypotheek van 100.000 euro liggen tussen 850 en 972 euro, voor een hypotheek van 200.000 euro is dat tussen 926 en 1.048 euro.

 • Meerwaardebelasting

Verkoop je een woning waar je minstens 12 maanden voor de verkoop effectief gedomicilieerd was, dan is er geen meerwaardebelasting verschuldigd. Bij een verkoop van een ander gebouw dan je gezinswoning binnen vijf jaar na aankoop, betaal je een belasting van 16,5 procent op de meerwaarde. Het is het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs.

 1. Je bent verplicht een asbestinventaris te laten opmaken

De Vlaamse Overheid wil Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij maken. In heel wat woningen is asbest terug te vinden, vaak ben je daar niet van op de hoogte en gebeurt verwijdering of verwerking op de verkeerde manier, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Je kan terecht bij IBEVE om een asbestinventaris voor je woning te laten opmaken. Na een visuele inspectie en afname van stalen, krijg je een rapport met info over wat er in je pand aanwezig is. De asbestinventaris moet, net als alle andere attesten, deel uitmaken van de digitale woningpas.

 1. Een koper gevonden! Wat nu?

Wil je een kandidaat-koper tijd geven om bijvoorbeeld woonkrediet te zoeken? Dan kan hij een optie nemen op je woning. Daarmee beloof je hem je woning binnen een bepaalde periode niet aan iemand anders te verkopen. Zet daarbij deze informatie op papier:

 • Prijs: wat omvat die exact? Wat is inbegrepen? Verlichting, gordijnen, vaatwasmachine …?
 • Betalingstermijn
 • Voorwaarden

Je kan de kandidaat-koper een borgsom vragen. Dit bedrag mag je als schadevergoeding houden mocht de kandidaat afzien van de aankoop. Of zie het als een voorschot wanneer de verkoop doorgaat.

Ben je met de koper tot een akkoord gekomen, dan is het tijd om een compromis te tekenen. Vaak wordt gezegd dat deze verkoopovereenkomst maar vier maanden geldig is, maar dat is niet correct. Het compromis is definitief en er kan niet meer van afgeweken worden. Besteed dus voldoende aandacht aan de inhoud, en vermeld zeker deze info:

 • Jouw identiteit
 • De identiteit van de koper
 • Een gedetailleerde omschrijving van het vastgoed
 • Eventuele erfdienstbaarheden
 • Staat en oppervlakte
 • Verhuurd?
 • De prijs
 • De datum waarop de officiële akte verleden wordt

Uiterlijk vier maanden na het tekenen van het compromis, stelt een notaris de notariële akte op. Dit is het moment waarop de koper je het saldo van de aankoopsom betaalt en jij dus niet langer de eigenaar bent. Je geeft het digitale paspoort en de sleutels van de verkochte woning nu af, niet eerder.

 

Wil je een vlotte verkoop? Met nestas bewaar je technische en praktische informatie in een handige cloud en kies je voor een duurzaam beheer van je woning. Deel de cloud met je leveranciers (architect, elektricien, conciërge …), zo kunnen zij hun deel van je woningdossier meteen uploaden.

TIP

Welke documenten en attesten moet je als verkoper van een pand in orde brengen? Waar of bij wie vraag je ze op? Hoeveel kosten ze? Ontdek het allemaal in onze handige lijst en vraag jouw documenten meteen aan!