fbpx Skip to main content

10 Vlaamse eisen en maatregelen die je moet kennen wanneer je (ver)bouwt

By 17/04/2018mei 11th, 2021BENOveren, Overheid, Particulier

Plannen om een eigen huis te bouwen of te verbouwen? Hou rekening met een aantal nieuwe maatregelen en eisen. De bouwsector staat niet stil, elk jaar verandert er wel iets en dat is dit jaar niet anders. Bouweisen worden strenger in aanloop naar 2021 en de lat voor energetische renovaties ligt steeds hoger. Wat wordt er van je verwacht en waar moet je aan denken? Een overzicht:

1.    Omgevingsvergunning bundelt 3 vergunningen

Sinds 1 januari vraag je geen stedenbouwkundige vergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning. 3 in 1, want ze vervangt en verenigt de klassieke stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvraag gebeurt aan één loket, makkelijker voor jou dus.

2.    E-peil voor nieuwe woningen daalt met 10 punten

Het E-peil, of de score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is, voor nieuwe woningen, appartementen en studio’s daalt dit jaar opnieuw met 10 punten, tot E40. Het theoretisch energiegebruik zal minstens 20 % moeten dalen, dat vraagt om meer zonnepanelen en meer isolatie. Met deze maatregel moeten alle nieuwbouwwoningen tegen 2021 bijna-energieneutraal zijn (E30).

3.    Strengere eisen rond zonne-energie

Wil je zonnepanelen of -collectoren plaatsen? Hou rekening met strengere eisen rond de opbrengst van zonne-energie: van 15 naar 10 kWh/jaar per m² vloeroppervlak. Produceren jouw zonnepanelen meer energie? Dan krijg je een vergoeding voor de extra elektriciteit die je op het net zet.

4.    Eisen voor technische installaties versoepelen

De eisen voor de technische installatie van bijvoorbeeld warmtepompen en zonne-installaties worden soepeler. Ze zullen makkelijker positief doorwegen in de berekening van de energiescore van je woning. Positief nieuws, je bespaart elke maand op je energiefactuur en je woning krijgt een beter energieprestatierapport.

5.    S-peil vervangt K-waarde

Het S-peil of Schilpeil drukt de energie-efficiënte van de gebouwschil uit en moet de tekortkomingen van het K-peil en netto-energiebehoefte (NE) oplossen. Het S-peil beoordeelt alle woningen op een eerlijke manier, terwijl het K-peil nadelig was voor kleine gebouwen. Er wordt niet enkel naar de thermische isolatie gekeken, maar ook naar de energievraag. Onder andere de netto-energiebehoefte en de luchtdichtheid hebben invloed op de berekening.

De norm ligt dit jaar op S31 en wordt tot 2021 jaarlijks met 1 punt verstrengd (S28). Een pak strenger dan het K-peil. Hoe lager het S-peil, hoe minder energie nodig is om de woning op temperatuur te houden. Wat betekent dit? Je moet meer investeren in isolatie, beglazing, luchtdichtheid, ventilatie, zonnewering, enz. en daarom lopen de kosten voor een nieuwbouwwoning hoger op.

6.    Vlaamse Energielening

Wil je werken uitvoeren om energie te besparen? Wacht niet te lang, tot eind 2018 kan je gebruikmaken van de Vlaamse Energielening. Dit betekent dat je tot 15.000 euro kan lenen tegen een voordelige rentevoet van slechts 2 %. De lening wordt aan iedereen toegekend voor het plaatsen van isolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen … maar vanaf 2019 is deze ondersteunende maatregel enkel geldig voor sociale doelgroepen en verenigingen.

7.    Strengere dakisolatienorm

Tegen 2020 moet elke woning die vóór 1 januari 2006 aangesloten is op het elektriciteitsnet verplicht voorzien zijn van dakisolatie. Concreet betekent dit dat de R-waarde of warmteweerstand minimaal 0,75 m² K/W moet bedragen, dit komt neer op een isolatielaag van 3 à 4 cm, afhankelijk van het isolatiemateriaal. Sinds 2015 worden strafpunten toegekend voor het ontbreken van dakisolatie. Krijg je 15 strafpunten, dan wordt je woning ongeschikt verklaard. Je mag ze wel nog bewonen, maar niet verhuren.

8.    Premie voor spouwmuurisolatie daalt

Renoveer je een woning van meer dan 25 jaar oud? Dan kan je heel wat energie besparen door de spouwmuren te isoleren. Het is een relatief makkelijke ingreep, en je krijgt een premie van de netbeheerder van 5 euro per m². Dat is iets minder dan vorig jaar, toen was dit nog 6 euro per m².

9.    Groene taxshift komt eraan

Minder taks op elektriciteit, meer op aardgas en stookolie. Verwarmen met een warmtepomp zal, als het van onze energieministers afhangt, beloond worden. Fossiele brandstoffen zijn door hun hoge CO2-uitstoot namelijk allesbehalve milieuvriendelijk. Momenteel is elektriciteit nog grotendeels afkomstig van kernenergie, maar groene energiebronnen zoals zon, wind en water winnen steeds meer aan populariteit. De Vlaamse regering wil met de groene taxshift de evolutie naar verwarming met groene stroom steunen.

10. EPC krijgt opwaardering: EPC+

Het EPC+ is een uitbreiding van het huidige EPC en geeft je een eenvoudig overzicht van het energieverbruik in je woning, hoe je dit kan verbeteren en wat elke ingreep kost. Je woning krijgt een energielabel van A (groen, zeer zuinig) tot G (rood, energieverspillend), waarbij de standaardaanbevelingen uit het huidige EPC vervangen worden door een maatregelenpakket op maat van je woning. Het EPC+ doet concrete suggesties welke onderdelen verbeterd kunnen worden. De invoering is gepland op 1 januari 2019.

 

Er is meer … Ook de woningpas doet dit jaar zijn intrede. Het is een digitaal paspoort dat alle informatie, data en attesten van je woning samenbrengt. Keuringen, vergunningen, EPB- en EPC-attesten, bouwplannen, bodemattesten … zijn met een enkele klik beschikbaar en geven je een klare kijk op je woning.

Wil je meteen aan de slag gaan? Open je nestas digitaal paspoort. Het bevat een vooringevulde lijst van documenten die je best aanvraagt om je dossier wettelijk in orde te maken en bovendien kan je leveranciers uitnodigen om hun documenten in je paspoort op te laden. Zo heb je alle info over je woning steeds bij de hand.