fbpx Skip to main content

Schaam jij je ook voor de postinterventiedossiers die je aan je klanten bezorgt?

De kwaliteit van de postinterventiedossiers (PID) in de bouwsector is in de regel ondermaats. Wat een dossier zou moeten zijn om in alle veiligheid toekomstige werken in een gebouw te kunnen uitvoeren of een pand als een goed huisvader te kunnen beheren, lijkt vaak meer op een samenraapsel van lukraak ingescande kopies. Nauwelijks leesbaar, niet ter zake, onvolledig en altijd te laat. Een van de basisregels van goed projectmanagement is nochtans: “If it isn’t documented, it isn’t done”.

Heel wat promotoren of ontwikkelaars maken misbruik van de onwetendheid van de koper om zich makkelijk van de PID-verplichting te ontdoen. De meest gebruikte manieren zijn: laattijdig opleveren, de verantwoordelijkheid volledig bij de veiligheidscoördinator leggen, het minimum minimorum aan informatie opleveren in het PID (en vaak zelfs dat niet), zo weinig mogelijk aandacht vestigen op het PID.

Er zijn nochtans tal van omstandigheden waarin accurate en gepaste documentatie voor de eindgebruiker onmisbaar is, vanuit veiligheidsperspectief maar ook omwille van de financiële repercussies, bijvoorbeeld met verzekeraars.

As-built plannen, vergunningen en attesten, keuringsverslagen en certificaten vormen een kwaliteitswaarborg voor elke constructie. Technische fiches, installatiehandleidingen en gebruiksvoorschriften vormen een tweede dimensie in een behoorlijk dossier. Ze helpen de gebruiker om gepast om te gaan met de infrastructuur en ze zo te beschermen tegen voortijdige slijtage of defecten. Denk aan de steeds dominantere technieken in de moderne woningbouw: geothermie, warmtepompen, hybride convertoren, filterinstallaties en HVAC-installaties. Duidelijke en genormeerde informatie over ecologische en milieubeschermende investeringen, die beantwoorden aan de snel wijzigende reguleringen, is stilaan onmisbaar: het EPC, de groen-blauw certificatie, waterbeheer en klimaatbeheersing.

Foto’s en videobeelden van uitgevoerde werken die in een later stadium niet meer zichtbaar zijn, vormen bewijs van uitvoering. Ze geven ook zekerheid bij defecten of storingen en bij toekomstige uit te voeren werken. Hier geldt nog duidelijker: wat niet gedocumenteerd is, is dat dan (conform de standaarden) uitgevoerd? Steeds minder aanvaardt men een kat in een zak.

Ik stel voor dat ik nestas even kort demonstreer, zodat je je zelf een beeld kan vormen van hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

Bart Verduyn
Managing partner nestas