fbpx Skip to main content

Lease Estate houdt vinger aan de pols van bedrijfsvastgoed met nestas dashboards

Founder & Managing Director Maxime De Clerck (links) en Managing Director Lloyd Lippens (rechts).

Lease Estate is een jonge, Gentse specialist in de financiering van bedrijfsvastgoed op een manier die ook KMO’s aanspreekt. Ze gebruiken nestas dashboards om op de hoogte te blijven van de toestand van het pand en of hun klant voldoet aan de wettelijke vereisten als gebruiker. Ze kunnen ook zelf tussenkomen. Zo zenden ze geautomatiseerde reminders uit naar verzekeraars om hun attesten toe te voegen.

Bewijslast goed documenteren

Als onroerende leasingmaatschappij willen we het bedrijfsvastgoed voor de KMO-er opnieuw democratiseren, aldus partner Lloyd Lippens. “We spreken meer en meer bedrijfsleiders aan met onze benadering, die voor hen operationele flexibiliteit en financiële optimalisatie betekent. Ze hoeven immers niet al hun middelen meteen te investeren in vastgoed, maar kunnen investeren in de groei van hun activiteit.”

In haar model blijft Lease Estate mede-eigenaar van het bedrijfspand zolang de leaseovereenkomst loopt. Dat brengt wat verantwoordelijkheid met zich mee en daar situeerde zich een van de belangrijkste pijnpunten, legt Lloyd Lippens uit: “Als financierder willen we te allen tijde een overzicht van de toestand van het pand en de zekerheid dat onze klant voldoet aan de wettelijke bepalingen. Het onderhoud, herstellingen en eventuele verbeteringen aan het gebouw moeten goed gedocumenteerd zijn in een up-to-date postinterventiedossier. Dat dossier is van cruciaal belang wanneer er zich een noodgeval voordoet, waarbij snelle actie gewenst is om eventuele schadedossiers snel goedgekeurd te krijgen en tot herstelling over te gaan. Elke dag dat het gebouw niet bruikbaar is, kan voor inkomensverlies zorgen.”

"Het postinterventiedossier is van cruciaal belang wanneer er zich een noodgeval voordoet. Elke dag dat het gebouw niet bruikbaar is, kan voor inkomensverlies zorgen.”

Gemoedsrust

Lease Estate prijst zichzelf gelukkig met nestas. Voor Lloyd Lippens is het concept van het nestas-platform bijzonder sterk: “Zowel wij als onze klant kunnen op een overzichtelijke manier alle elementaire zaken over het pand terugvinden. We gebruiken bijvoorbeeld voor alle gebouwen hetzelfde sjabloon waarin de klant zijn documenten toevoegt. Dat versterkt nog het gevoel van overzichtelijkheid en toegankelijkheid. In ons geval gebruiken we nestas ook om automatisch reminders te sturen naar de verzekeringsmaatschappij om het meest recente attest op te laden. Zo zijn we zeker dat het pand te allen tijde correct verzekerd is. Dat geeft toch gemoedsrust, niet?”