fbpx Skip to main content

Isoleren is ok, maar goed ventileren is essentieel

Ventileren
(Bron: folder ‘Ventileren en verluchten – Woon gezond, geef lucht aan je huis!’)

Je woning isoleren is een goed voornemen, maar pas op: zorg dat je voldoende ventileert én verlucht. Wanneer de woning te weinig ventileert of verlucht, kan de hoeveelheid luchtverontreiniging of vocht in huis zodanig oplopen dat het je gezondheid kan schaden. Ben je gevoelig voor aandoeningen van de luchtwegen of lijd je aan astma, dan heb je des te meer belang bij een frisse luchtstroom waarbij verontreinigde binnenlucht baan ruimt voor frisse buitenlucht. Gezondheidsklachten bij kinderen die opgroeien in een te vochtig huis zijn navenant hoger.

Slechte kwaliteit van de binnenlucht

De luchtkwaliteit van een woning hangt af van verschillende factoren zoals de leefgewoontes van de bewoners, de constructie van de woning en de gebruikte bouw- en inrichtingsmaterialen of een combinatie van deze factoren. We denken daarbij aan:

 • Schimmelvorming door overtollig vocht
 • Huisdieren, met verhoogde aanwezigheid van huisstofmijt.
 • Roken zorgt voor aanzienlijke luchtverontreiniging.
 • Een slecht werkende of slecht onderhouden brander brengt verbrandingsproducten zoals CO in de lucht.
 • Vluchtige organische stoffen kunnen vrijkomen uit (bouw)materialen.
 • Mensen en huisdieren geven vocht, koolstofdioxide (CO2) en lichaamsgeur af.

Bij een tekort aan luchtverversing in de woning kunnen dus heel wat factoren aanleiding geven tot een slechte kwaliteit van het binnenmilieu!

Ventileren is goed voor de gezondheid, ook als het kouder is

Ventileren is het verversen van lucht. Je laat vervuilde binnenlucht naar buiten stromen en vervangt ze door minder verontreinigde buitenlucht. Goede en dus continue ventilatie verbetert de kwaliteit van het binnenmilieu sterk, beschermt je en verbetert je gezondheid!
De manier waarop je een kamer het best ventileert en verlucht, hangt sterk af van de omstandigheden (de grootte van de ruimte, waarvoor wordt de ruimte gebruikt, het aantal personen in de ruimte, de mogelijkheden om te ventileren). Een basisregel is: verlucht en ventileer! Alleen verluchten volstaat niet, want het effect ervan is tijdelijk. Na een half uur is de frisse lucht verdwenen en krijg je weer een ophoping van vocht en vervuilde stoffen.

Enkele richtlijnen inzake ventileren:

 • Ventileer continu, bijvoorbeeld via een ventilatiesysteem, ventilatieroosters of ramen op een kier.
 • Gebruik de ventilatieopeningen in de woning waarvoor ze bedoeld zijn en sluit ze niet af.
 • Maak ventilatieroosters regelmatig schoon: maak ze open en verwijder stof en vuil.
 • Gebruik de ventilatiesystemen correct: ze zijn ontworpen en ingesteld om een ruimte/ gebouw optimaal te ventileren. Doe je dit niet volgens de voorschriften van de installateur, dan kan de binnenmilieukwaliteit slechter worden.
 • Onderhoud je ventilatiesystemen: een slecht werkend systeem kan de lucht in je woning verslechteren in plaats van verbeteren

Enkele richtlijnen inzake verluchten

 • Verlucht enkel als nodig
 • Na vochtproducerende activiteiten als douchen en koken, bij veel volk of na langdurig verblijf in een ongeventileerde ruimte, bijvoorbeeld na het slapen.
 • Na en tijdens gebruik van nieuwe materialen in de woning zoals verf, vezelplaten en meubels
 • Zet de verwarming laag of af tijdens het verluchten.
 • Ventileer en verlucht ook in de winter, maar laat het niet te koud worden. Probeer minstens 15°C aan te houden om condensatie te vermijden.

Deze tips kan je vinden in geïllustreerde folder van de Vlaamse Gemeenschap ‘Ventileren en verluchten – Woon gezond, geef lucht aan je huis!’

Tips voor de ventilatiesectie van je nestas digitaal paspoort

Ventilatie is een belangrijk aspect van modern en gezond wonen. Je houdt best goed bij over welk ventilatiemodel je woning beschikt en welke apparatuur hierbij werd geïnstalleerd. Ook informatie over gebruik, onderhoud en vervangingen kun je best goed bijhouden. Geknipt voor nestas!

hier zijn vier documenttypes voor je nestas-paspoort:

 • Ventilatie technische fiche
 • Ventilatie garantiebepalingen
 • Ventilatie documentatie
 • Venitlatie onderhoudsboekje