fbpx Skip to main content

Het leven van een nestas digitaal paspoort

By 27/05/2017mei 11th, 2021Woningpas

De levensduur van een nestas-dossier is in feite even lang als die van de woning waarmee het dossier verbonden is.

  1. Een nieuwbouwwoning wordt opgestart – het nestas-dossier wordt geopend door de aannemer of door de veiligheidscoördinator in opdracht van de bouwheer.
  2. Het dossier wordt aangevuld naargelang de werken vorderen.
  3. De nieuwbouwwoning wordt opgeleverd – de aannemer sluit het dossier af. Hierdoor ontstaat een read-only versie, die aan de bouwheer bezorgd wordt bij oplevering van de woning. De aannemer beschikt zo altijd over een duidelijke copie van de woning zoals hij die opleverde.
  4. De bouwheer kan beslissen om het read-only dossier gewoon te behouden. Hij kan dan alles raadplegen en downloaden maar niks toevoegen of wijzigen. Indien hij beslist om het nestas-dossier te openen, dan krijgt hij na het betalen van de licentiekost volledige toegangsrechten tot het dossier gedurende 5 jaar, tenzij hij voor 10 jaar intekent. Hij betaalt dan een kost die gelijkstaat aan 1,2 euro per maand.
  5. De bouwheer wijzigt aan de woning, herstelt of onderhoudt: hij voert zelf de nodige wijzigingen in het nestasdossier in, of hij geeft zijn toeleverancier via nestas de opdracht dit te doen.
  6. De bouwheer verkoopt de woning: hij sluit het nestas-dossier af en de koper kan het overnemen en daarbij beslissen om na betaling het dossier verder actief te gebruiken.