fbpx Skip to main content

De nieuwe huurwet: wat moet je zéker weten als verhuurder?

By 17/01/2019april 8th, 2021Overheid, Particulier

Sloot jij een huurcontract af sinds 1 januari 2019 of ben je dat van plan? Dan moet je je houden aan de regeltjes van de nieuwe huurwet. Welke zijn die dan? Wij vatten het voor je samen!

Hogere huurwaarborg

Als verhuurder heb je vanaf 2019 het recht om drie maanden huurwaarborg te vragen in plaats van twee. De huurder mag nog steeds kiezen hoe hij de geldsom overdraagt:

  • op een geblokkeerde rekening
  • via een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling
  • via een bankwaarborg met tussenkomst van het OCMW
  • via een persoonlijke borgstelling (alleen met het akkoord van de verhuurder)

Huurovereenkomst voortijdig beëindigen

Als verhuurder kun je de huurovereenkomst niet voortijdig beëindigen. De huurder kan dat wel indien de huurovereenkomst van korte duur is (drie jaar of minder). Hij betaalt dan wel een geldboete:

  • anderhalve maand huur als de huur eindigt in het eerste jaar
  • een maand huur als de huur eindigt in het tweede jaar
  • een halve maand huur als de huur eindigt in het derde jaar

Herziening van de huurprijs

Deed je als verhuurder energiebesparende renovatiewerken, dan kun je in samenspraak met de huurder de huurprijs herzien. Bij betwisting kan de rechter de herziene prijs toestaan als de normale huurwaarde 10% hoger is na de werken.

Kosten en lasten

De nieuwe huurwet voorziet een overzicht van wie welke kosten en lasten moet betalen en welke kleine herstellingen de huurder voor zijn rekening moet nemen. Wij bundelden al deze informatie in een handig overzicht [link]. Brand- en waterschade komt ten laste van de huurder, tenzij hij kan bewijzen dat hem geen schuld treft. De herstellingskosten die daarbij komen kijken, kunnen hoog oplopen. Daarom moeten zowel de verhuurder als huurder voortaan een brandverzekering afsluiten.

Nieuwe eigenaar

Verandert de verhuurde woning van eigenaar door een verkoop bijvoorbeeld, dan moet de nieuwe eigenaar de bestaande huurovereenkomst respecteren, ook al werd die niet geregistreerd. De koper kan de huurovereenkomst alleen beëindigen volgens dezelfde opzeggingsvoorwaarden die ook voor de eerste verhuurder golden.

Duidelijke regeling voor meerdere huurders

Gehuwde en wettelijk samenwonende partners zijn automatisch allebei officieel huurder, ook als het contract werd getekend voor het huwelijk of wettelijk samenwonen, of als slechts een van beiden het contract heeft getekend. Zijn de partners niet gehuwd of wettelijk samenwonend, dan wonen ze feitelijk samen en moet elke partij het huurcontract tekenen. Wil een van de partners de woning verlaten, dan kan hij de overeenkomst in zijn naam opzeggen. Hij kan een plaatsvervanger voorstellen als je daar als verhuurder mee akkoord gaat. Ook de andere partner moet zijn akkoord geven

Documenteer alles goed in je nestas woningpas!

Download de kostenverdeling verhuurder-huurder

Benieuwd hoe een nestas digitaal pas eruitziet? Ga van start met nestas!

BLIJF OP DE HOOGTE

[activecampaign form=13]

* Door op deze button te klikken, verklaar je akkoord te gaan met onze Privacy Policy
newsletter icon