Een lijst van bevoegde controle-organismen voor uw elektrische installatie

Wanneer je je woning verkoopt, dien je de elektrische installatie te laten keuren.

Bij de elektriciteitskeuring stel je best volgende informatie ter beschikking van de keurder:

  1. het eendraadsschema van de elektrische installatie;
  2. het situatieschema van de elektrische installatie;
  3. de EAN-code (*) ter identificatie van de aansluiting van de elektrische installatie, weergegeven op de factuur (vanaf 1 januari 2007). (*) EAN is de afkorting van ”European Article Numbering“. Het betreft een code samengesteld uit 18 cijfers.

Download hier de lijst met keurders! –> 

* Lijst van FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE, dd. 31/3/2017