fbpx Skip to main content

Door het Platform van NESTAS te gebruiken (hierna het ‘Gebruik’), erkent u ons beleid inzake Cookies te hebben gelezen en integraal, onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk in te stemmen met de inhoud ervan, en dit minstens zolang u deze aanvaarding niet schriftelijk en uitdrukkelijk herroept.

Tijdens uw Gebruik worden kleine tekstbestanden, zogenaamde ‘cookies’, automatisch gedownload op de computer, het mobiel apparaat of enig ander apparaat dat u aanwendt om ons Platform te gebruiken.

 1. Wat is een cookie?

1.1 De term ‘Cookies’ behelst alle mini bestanden die voorlopig worden opgeslagen op de werkpost van de bezoeker of de server van het Platform, en uittreksels bevatten van informatie die tijdens een berichtenuitwisseling tussen de bezoeker en de server – die op zijn beurt met het “web” verbonden is – werd overgedragen of gegenereerd. Cookies zijn dus in feite de sporen van de dialoog die heeft plaatsgevonden tussen de internetgebruiker en de server. Of nog anders gezegd, het zijn stukjes informatie die worden opgeslagen op uw toestel door de server die het onderhoud en de werking van het Platform verzorgt. Cookies slaan een eenvoudige, aselecte identificatiecode op uw computer op. De cookies op uw toestel worden beheerd door uw webbrowser.

Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie waardoor het niet mogelijk is een persoon te identificeren aan de hand van zijn cookie-gegevens. Cookies identificeren uitsluitend het toestel dat wordt gebruikt om het Platform te bekijken.

 1. Uw toestemming

2.1 Het gebruik van Cookies zal steeds uw voorafgaande toestemming vereisen, tenzij wanneer ze worden geplaatst met als uitsluitend doel om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of om een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst te leveren (wanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is).

2.2 Bij het downloaden, installeren of gebruiken van het Platform, stemt u er dan ook mee in dat NESTAS informatie op uw toestel opslaat en toegang krijgt tot informatie van uw toestel. In het bijzonder gaat dit over informatie zoals technische informatie over het toestel, het nummer ervan, mobiele applicaties op het toestel, naam van het toestel, e-mailadres geïnstalleerd op het toestel, relevante identificators van het toestel, OS versie, naam telecomoperator, telefoonnummer en SIMkaartnummer – eventueel aan te vullen. U aanvaardt bovendien ook dat het (geïnformeerd) verder surfen (“further browsing”), zal aanzien worden als een positieve actie waarmee u uw toestemming geeft.

 1. Waarom gebruiken wij cookies?

3.1 Cookies stellen ons in de gelegenheid om:

een betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening en gebruikerservaring aan te bieden, door (in sommige gevallen) uw voorkeuren op te slaan,

 • meer te weten te komen over de manier waarop het Platform werkt (o.a. het aantal bezoeken aan ons Platform, de datum en tijd van de bezoeken, de websites waarnaar wordt doorgeklikt, etc.), het Platform te optimaliseren en de kwaliteit van ons Platform te verbeteren,
 • anonieme statistieken op te maken en marktonderzoek te verrichten,
 • onze gebruikers te identificeren wanneer ze onze webapplicatie gebruiken, hen ingelogd te houden op hun account en hen de meest relevante advertenties te tonen,
 • onze gebruiksvoorwaarden toe te passen en te handhaven, fraude te voorkomen en ons Platform maximaal te beveiligen.

Tot slot worden Cookies (desgevallend) ook op uw toestel opgeslagen in het kader van de doeleinden beschreven onder punt 3 van de Privacyverklaring.

3.2 In geen geval gebruiken wij Cookies voor andere doeleinden of maken wij ze over aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

 1. Welke soorten cookies worden gebruikt voor ons Platform?

4.1 Op het Platform wordt gebruik gemaakt van volgende Cookies:

 • ‘Sessiecookies’: tijdelijke cookies die worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
 • ‘Functionele cookies’: cookies die worden gebruikt voor de overdracht van signalen over een netwerk of voor het uitvoeren van een door u gevraagde dienst (bijv. om geluid of beeld af te spelen). Ons Platform gebruikt deze cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.   
 • ‘Webanalyse Cookies’: cookies om anonieme statistieken samen te stellen met het oog op verbetering van de werking van ons Platform. Zo maakt ons Platform gebruik van Google Analytics (d.i. een webanalyse dienst waarbij cookies worden gebruikt om anonieme samenvattende statistieken te maken), met inbegrip van Google Display Netwerk (d.i. een verzameling van websites waarop AdWords-advertenties worden weergegeven) en Google’s DoubleClick Platform (d.i. technologie waarmee digitale advertenties kunnen worden gemaakt en beheerd en waarmee transacties kunnen worden uitgevoerd).
 • ‘Cookies van derden’: computertoepassingen van derden waarmee gebruikers de inhoud van onze Website kunnen delen met andere mensen of hun mening over de inhoud van ons Platform aan andere mensen kenbaar kunnen maken. Dit is met name het geval bij knoppen als ‘Delen’, ‘Vind ik leuk’ van sociale netwerken als Facebook, Google+, Twitter, enz.

Deze cookies worden gebruikt voor:

(i) Browser Beheer,

(ii) Verbinding en authenticatie als geregistreerd lid,

(iii) Opslag van voorkeuren,

(iv) Opslag van gegevens van de gebruiker,

(v) Op de gebruiker gerichte veiligheidsinformatie,

(vi) Statistieken voor het optimaliseren van het Platform,

(vii) Statistieken over kijkcijfers of de bezoekherkomst van het Platform,

(viii) Load Balancing,

(ix) Het delen van inhoud,

(x) Opvolging of tracking,

(xi) Mededeling van de (verzamelde) gegevens aan derden (bijv. sociale netwerk sites), en

(xiii) Enig ander rechtmatig gebruik van cookies, metabestanden en sporen van de transactie-inhoud, en waarbij de transactie gegevens genereert die noodzakelijk zijn om de verrichtingen te kunnen voortzetten (bijvoorbeeld zoals bij een bestelling).

4.2 Als u het Platform met knoppen als ‘Delen’, ‘Vind ik leuk’ van sociale netwerken als Facebook, Google+, Twitter, enz. bekijkt, maakt uw browser verbinding met de servers van het sociale netwerk.


Als u op dat moment bent verbonden met het sociale netwerk, kan het zijn dat de toepassingsknoppen worden gebruikt om de geraadpleegde pagina’s aan uw gebruikersaccount van het Platform te koppelen. Als u niet wilt dat het sociale netwerk de via ons Platform verzamelde informatie koppelt aan uw gebruikersaccount, moet u zich afmelden van het sociale netwerk voordat u het Platform gebruikt.


Wij nodigen u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te bekijken om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclame) van het gebruik van navigatie-informatie die verzameld kan worden aan de hand van deze toepassingsknoppen. Voor meer informatie kunt u o.a. terecht op de volgende sociale netwerksites: http://ww.facebook.com/about/privacy/http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ https://twitter.com/privacy.

 1. Hoe kan ik cookies beheren?

5.1 Iedere deelnemer kan zich verzetten tegen het gebruik van bovenvermelde cookies of zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken door het Gebruik te onderbreken.

5.2 Bijkomend heeft u nog verschillende andere mogelijkheden om de cookies te beheren. Door de instellingen van uw webbrowser aan te passen, kan u uw navigatie op het internet wijzigen alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. U kunt er ook altijd voor kiezen om alle cookies uit te schakelen, of uw wensen ten aanzien van cookies te wijzigen via de hieronder beschreven middelen.

De instellingen van uw webbrowser:

Per browser gelden andere cookie-instellingen. U kunt ervoor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden opgeslagen op uw werkstation of dat deze helemaal worden verwijderd, hetzij stelselmatig of op basis van afzender.

U hebt ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u telkens wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of afwijzen, nog voordat een cookie wordt opgeslagen op uw computer.

Wij willen u er echter wel op wijzen dat bepaalde types cookies cruciaal zijn voor de werking van bepaalde, via het Platform aangeboden diensten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u probeert om toegang te krijgen tot inhoud of diensten waarvoor identificatie is vereist.

De configuratie is per browser verschillend. Dit wordt beschreven in het Help-menu van uw browser, wat u zal toelaten te weten op welke wijze u uw wensen met betrekking tot cookies kunt aanpassen.

De procedure voor elke browser wordt beschreven in de onderstaande handleidingen:
Voor internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Voor Safari:
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
Voor Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&hlrm=nl&answer=95647
Voor Firefox:
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Voor Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

 1. Hoe lang bewaart NESTAS de Cookies?

6.1 De gegevens verzameld a.d.h.v. Cookies worden maximaal twee jaar bewaard.

Voor verdere informatie over ons Cookie beleid kan u ons contacteren op info@nestas.eu.