Veiligheidscoördinator: het lukt iedere keer opnieuw

Mijn dossiers verliest men nooit meer

“Onderaannemers die zelf hun documenten opleveren, op tijd? Dream on! De bouwheer verwacht het postinterventiedossier op tijd en begrijpt niet waarom alles zo lang duurt. Hij betaalt toch voor de veiligheidscoördinatie? En als hij het PID ontvangt, verdwijnt het in een lade. Tot hij informatie zoekt en niemand nog weet waar het te vinden.”

Met een digitaal nestas dashboard bied je de bouwheer een digitaal paspoort van zijn woning aan, incl. postinterventiedossier. Alle projectbetrokkenen vullen hun deel van het dossier in, op tijd en correct, via een eenvoudige klik op jouw bericht. Jij volgt gewoon de status op in je nestas dashboard. De bouwheer krijgt bij oplevering zijn digitale dashboard en wordt je beste promotor. Met nestas kan je je concentreren op wat belangrijk is: een kwalitatieve en tijdige afwikkeling van het bouwproject zonder veel gedoe en met een vlotte samenwerking met alle betrokkenen van het project. Je leven wordt een stuk makkelijker.

  • Maak je eigen dashboard-structuur en kopieer naar alle andere dashboards, zo werk je snel en efficiënt.
  • Geen nerveus telefoon- en e-mailverkeer meer om de juiste bestanden te bekomen. De betrokken vaklui of toeleveranciers zetten alles vanzelf netjes op de juiste plaats in het dashboard. Het brengt een gerust gemoed en heel veel tijdswinst.
  • In één blik zie je welke dossiers je aandacht vragen. Je kunt je toeleveranciers doeltreffend en effectief op hun taken wijzen.